Vil du hilse på henne? Kijara er på Kattestua som er åpen hver lørdag fra kl. 15.00-17.00.

Har du lyst til å gi henne et godt hjem eller vil du vite mer? Kontakt oss på dnfadopsjonkatt@gmail.com

I Mai og Juni vil alle voksne katter flytte vederlagsfritt til et hjem med masse kjærlighet. Les mer om adopsjon her