Årsmøte Dyrebeskyttelsen Norge Farsund

Årsmøte Dyrebeskyttelsen Norge Farsund

Årsmøte Dyrebeskyttelsen Norge Farsund Herredshuset Vanse 26.04.2023 kl 1900 Saksliste: Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referenter + 2 til å skrive under protokoll Godkjenning av forretningsorden Årsmelding(er) for årsmøteperioden Reviderte regnskap(er)...