Kaniner

Kaniner

Vi har flere ulike kaniner som ikke ligger ute på nettet. Ta kontakt hvis du kan tenke deg et par eller en ekstra kanin dersom du allerede har en. Kaniner er sosiale dyr og må derfor være 2 eller flere.