Saksliste 

1. Åpning
2. Valg av referent og ordstyrer
3. Årsberetning
4. Regnskap og budsjett
5. Valg