Landbruks- og matdepartementet har endret flere forskrifter som omfatter inn- og utførsel av hunder, katter og ildere.

Se Mattilsynets hjemmeside:

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/reise_med_kjaledyr/veileder_slik_reiser_du_med_kjaledyret_ditt/

mattilsynet.no