Dyrebeskyttelsen Norge Lyndal & Farsund er en lokalavdeling som tilhører Dyrebeskyttelsen Norge.

Dyrebeskyttelsen Norge Farsund ble startet i 2006 og har siden da hjulpet flere hundre dyr i nød. Lokalavdelingen er drevet av dedikerte dyrevenner som jobber frivillig for dyrene. Vi får ingen lønn eller godtgjørelser.

Vi hjelper de hjemløse dyrene, de som ikke har noen andre. De dyrene som har blitt forlatt eller dumpet, eller født til et liv som hjemløs. Det er disse dyrene vi må prioritere og vi har ikke kapasitet til å hjelpe privatpersoner med omplassering av sine dyr. Det er Mattilsynet og Dyrevernsnemda som har ansvaret for dyrevern i Norge. Vet du om mislighold eller vanskjøtsel av dyr så må du kontakte dem.

Dyrebeskyttelsen Norge Farsund har som regel hendene fult opp og sprengt kapasitet. Vi minner alle om hjelpeplikten vi har hvis vi kommer over syke, skadede og dyr i nød.

§ 4. Hjelpeplikt
Enhver som påtreffer et dyr som åpenbart er sykt, skadet eller hjelpeløst, skal så langt mulig hjelpe dyret. Dersom dyret er et dyr fra dyrehold eller storvilt, og det ikke er mulig å yte god nok hjelp, skal eieren eller politiet varsles umiddelbart.

– Hentet fra Loven om Dyrevelferd-

Vårt budskap er respekt for individet og vi jobber for at dyr skal vises respekt, medfølelse og toleranse på lik linje med mennesker.

Dyrebeskyttelsen Norge Farsund ser hvert dyrs egenverdi og har ingen begrensninger i form av rase, alder eller utseende.

– Ønsker du å være frivillig og gjøre en innsats for dyrene? Send oss gjerne en mail på farsund@dyrebeskyttelsen.no

Les mer om det å: