Bli medlem

Ønsker du å bli medlem i Dyrebeskyttelsen Farsund? Her finner du informasjon som du lurer på. Du kan også kontakte oss direkte ved spørsmål.

Medlemskap

For å kunne hjelpe alle dyrene som trenger hjelp er vi helt avhengige av medlemmer. Støtt dyrene ved å bli medlem. Da gir du litt, noe som betyr mye for veldig mange. Til gjengjeld får du også medlemsbladet «Dyrenes Forsvarer» fire ganger i året som holder deg oppdatert om Dyrebeskyttelsens arbeid.

  • kr 350,- pr. år for hovedmedlemskap
  • kr 300,- pr. år for ungdom/student
  • Kr 300,- pr. år for barnemedlemskap i Dyredetektivene
  • kr 50,- pr. mnd. (minimum) for avtalegiromedlemskap.* Medlemsåret følger kalenderåret.

Avtalegiro
I 2009 åpnet Dyrebeskyttelsen for muligheten til å bli medlem via avtalegiro.
Avtalegiro gir dere anledning til å støtte oss med valgfritt beløp månedlig via avtalegiro. (Minstebeløp er 50 kr pr mnd).
For oss vil avtalegiromedlemmer gi oss en bedre og mer stabil økonomi – som igjen fører til at vi kan hjelpe flere dyr. Vi håper mange vil velge avtalegiro som medlemsform.

Les mer og registrerer deg hos Dyrebeskyttelsen Norge. Husk å krysse av Farsund som lokalavdeling.